Mr Sun Karshine Huso Pkru 2

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา ปรุงปลื้ม นายภูเบศร์ สันโดษ และนายปริญญากร จันทร์ผ่อง นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จากผลงานการประกวดออกแบบมาสคอต โครงการ Karshine Mascot Design ภายใต้แนวคิด "คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ"

Mr Sun Karshine Huso Pkru 1