คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) คุณทองโบราณ โครงกระดูกสุนัขที่ถูกขุดพบบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

Mascot คณทองโบราณ 1

Mascot คณทองโบราณ 2