ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชำระค่าเทอม 2-2560 กศ.บป. ม.ราชภัฏภูเก็ต

สื่อมัลติมีเดีย