ลงทะเบียนศิษย์เก่า คณะมนุษยศษศาสตรืและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความร่วมมือนักศึกษาที่จบไปแล้ว ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่าน คลิกเพื่อลงทะเบียน

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย