ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะวิชาชีพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า คมส - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

A1

A2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะวิชาชีพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า คมส ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet Online) สำหรับการอบรมความรู้ในการสอบ ภาค ก. โดยขอให้กดเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้
Meeting ID meet.google.com/mca-pjpk-bgp
Phone Numbers (US)+1 318-595-1217 PIN: 777 685 015#
Live stream กรณีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 250 คน (ขอให้กดผ่านลิงก์นี้ หากไม่สามารถเข้าร่วมผ่านลิงก์ Meeting ID ได้)
stream.meet.google.com/…/01f92df9-b2f6-4594-aea3-b009857124…
ทั้งนี้ ทางคณะฯ จะมีการให้เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย