คมส. ขอแสดงความยินดีแด่ นางภิรมย์ ชูขันธ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU 9 8 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ นางภิรมย์ ชูขันธ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ กศน.อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ศิษย์เก่า รุ่น บณส.39) ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" จาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

https://www.facebook.com/huso.pkru/posts/3071858863085390

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย