คมส. ขอแสดงความยินดีแด่ นางภิรมย์ ชูขันธ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU 9 8 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ นางภิรมย์ ชูขันธ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ กศน.อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ศิษย์เก่า รุ่น บณส.39) ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" จาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

https://www.facebook.com/huso.pkru/posts/3071858863085390