คมส. ขอแสดงความยินดีกับนายธราเทพ พันธ์ทิพย์ ศิษย์เก่ารุ่น 60 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU 1 8 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธราเทพ พันธ์ทิพย์ ศิษย์เก่ารุ่น 60 ที่พึ่งจบการศึกษาในปี 2564 ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูล https://www.facebook.com/PublicAd.PKRU/photos/a.521541061551267/1410294612675903/