ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมแนะแนวอาชีพ ในหัวข้อ "เทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ สำหรับมือใหม่ " - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

m800x1200

 

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมแนะแนวอาชีพ

ในหัวข้อ "เทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ สำหรับมือใหม่ "

 

ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

ฟรีไม่มีค่าไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/pvt4hQbJCjFQUAuj7 ตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2564 รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย