ภาพกิจกรรม - พิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต