ภาพกิจกรรม - พิธีไหว้ครูโขน ละคร ประจำปี 2561 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต