รายชื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ URL
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Faculty of Humanities and Social Sciences Chiang Mai Rajabhat University www.human.cmru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Faculty of Humanities and Social Sciences Chiang Rai Rajabhat University human.crru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Faculty of Humanities and Social Sciences Lampang Rajabhat University www.human.lpru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University mng.uru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Faculty of Humanities and Social Sciences Pibulsongkram Rajabhat University huso.psru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Faculty of Humanities and Social Sciences Kamphaeng Phet Rajabhat University huso.kpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University www.pcru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University hs.nsru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคกลาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Faculty of Humanities and Social Sciences Chandrakasem Rajabhat University www.huso.chandra.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Faculty of Humanities and Social Sciences Phranakhon Rajabhat University human.pnru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Faculty of Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University human.dru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Faculty of Humanities and Social Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University human.bsru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University hs.ssru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage huso.vru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Faculty of Humanities and Social Sciences Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University human.aru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University human.tru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University dept.npru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Faculty of Humanities and Social Sciences Kanchanaburi Rajabhat University huso.kru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Faculty of Humanities and Social Sciences Muban Chombueng Rajabhat University human.mcru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Faculty of Humanities and Social Sciences Phetchaburi Rajabhat University hs.pbru.ac.th
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Faculty of Humanities and Social Sciences Rajabhat Rajanagarindra University human.rru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Faculty of Humanities and Social Sciences Rambhai Barni Rajabhat University www.social.rbru.ac.th
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Faculty of Humanities and Social Sciences Chaiyaphum Rajabhat University -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Ratchasima Rajabhat University www.human.nrru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Faculty of Humanities and Social Sciences Buriram Rajabhat University hs.bru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Faculty of Humanities and Social Sciences Surindra Rajabhat University human.srru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Faculty of Humanities and Social Sciences Sisaket Rajabhat University www.sskru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Faculty of Humanities and Social Sciences Ubon Ratchathani Rajabhat University www.human.ubru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Faculty of Humanities and Social Sciences Rajabhat Maha Sarakham University human.rmu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Faculty of Humanities and Social Sciences Roi Et Rajabhat University huso.reru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Faculty of Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University human-lru.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Faculty of Humanities and Social Sciences UdonThani Rajabhat University human.udru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Faculty of Humanities and Social Sciences Sakonnakhon Rajabhat University hms.snru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคใต้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Faculty of Humanities and Social Sciences Phuket Rajabhat University www.pkru.ac.th/huso
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University human.sru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Si Thammarat Rajabhat University human.nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University human.skru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Faculty of Humanities and Social Sciences Yala Rajabhat University human.yru.ac.th