ตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปี 2561 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปี 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน Phuket job Fair 2018 และตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ในวันที่ 15-16 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปี 2561

ตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปี 2561

 

ตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปี 2561

 ตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปี 2561

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 03

 

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 4

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 5

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 06

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 07

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 08

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 08 1

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 09

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 10

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 10 2

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 10 3

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 10 5

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 10 6

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 11

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 11 1

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 11 2

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 12

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 13

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 14

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 15

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 15 1

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 16

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 17

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 18

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 19

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 20

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 20 1

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 21

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 22

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 23

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 24

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 25

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 26

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 27

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 28

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 29

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 29 1

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 30

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 31 1

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 31 2

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 31 3

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 32

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 33

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 34

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 35

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 0036

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 36

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 36 1

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 37

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 38

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 38 1

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 39

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 39 1

 

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 40

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 41

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 42

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 43

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 44

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 45

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 46

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 46 1

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 46 2

 HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 46 3

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 46 4

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 46 5

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 46 6

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 46 7

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 47

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 47 1

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 48

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 49

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 50

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 50 1

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 51

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 52

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 52 1

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 53

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 53 1

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 54

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 55

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 56

HUSO PKRU Phuket Job Fair 15 Jannuary 2018 0057

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย