ตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปี 2561 (Phuket job Fair 2018) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นัดพบแรงงาน

ตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปี 2561 (Phuket job Fair 2018)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 และศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน “ตลาดนัดพบแรงงาน (Phuket job Fair 2018)” ในวันที่ 28 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ---> สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 002

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 003

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 004

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 005

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 006

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 007

 

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 008

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 009

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 011

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 012

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 013

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 014

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 015

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 016

 

 

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 017

 

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 018

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 019

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 020

 

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 020

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 021

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 022

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 023

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 024

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 025

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 026

 

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 027

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 028

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 029

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 030

HUSO PKRU Phuket Job Fair 28 April 2018 031

ตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปี 2561 (Phuket job Fair 2018)

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย