ขอเชิญร่วมงาน Phuket Job Fair นัดพบแรงงาน 2019 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน “ตลาดนัดพบแรงงาน (Phuket job Fair 2019)” ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับงานแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Scan 911 2562 06032562

Scan 911 2562 06032562 001

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย