คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน “ตลาดนัดพบแรงงาน (Phuket job Fair 2019)” ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับงานแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Scan 911 2562 06032562

Scan 911 2562 06032562 001