บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด รับสมัครผู้เข้าแข่งขันรายการ The next Boy / Girl Band - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต