คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงถวายความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต