คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวลี กรองมาลัย นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 1 เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทีม PILULA จากการแข่งขัน OPEN CLASS-ENSEMBLE COLOR GUARD-MIX DIVISION ในงาน ASIAN MUSIC GAMES 2021 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย