ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวิชา พึ่งเกตุ อาจารย์ประจําสาขาวิชานวัตกรรมการออกเเบบเเละดิจิทัลอาร์ต เนื่องในโอกาส ผลงานศิลปะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเเสดงงาน เป็น ประเภท จิตรกรรม จากรายการ การประกวดการศิลปกรรมเเห่งชาติ ครั้งที่ 67 The 67th National Exhibition o - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย