ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.สุวิชา พึ่งเกตุ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองเเดง (ประเภทจิตรกรรม) จากรายการ การประกวด การแสดงศิลปกรรมเเห่งชาติ ครั้งที่ 66 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.สุวิชา พึ่งเกตุ อาจารย์ประจำวิชาเอกนวัตกรรมการออกเเบบเเละดิจิทัลอาร์ต 
 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองเเดง (ประเภทจิตรกรรม) จากรายการ การประกวด การแสดงศิลปกรรมเเห่งชาติ ครั้งที่ 66 The 66 th National Exhibition of Art
 
 
1
 
2
 
3
 
4

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย