คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอส่งกำลังใจและส่งแรงเชียร์นางสาวอรวิภา อินนุรักษ์ นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย สู้ศึกซีเกมส์ 2022 ระหว่างวันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2565 ณ ประเทศเวียดนาม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอส่งกำลังใจและส่งแรงเชียร์

นางสาวอรวิภา อินนุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย สู้ศึกซีเกมส์ 2022

ระหว่างวันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2565 ณ ประเทศเวียดนาม

 

 

1

 

2

 

3

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย