ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เนตรชนก สัญกูล อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ เนื่องในโอกาสได้รับทุน The Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

 

 

2

 

3

 

4

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เนตรชนก สัญกูล อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
เนื่องในโอกาสได้รับทุน The Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program เพื่อดำเนินการสอนและศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Michigan State University เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ สิงหาคม 2565 - พฤษภาคม 2566
โดยได้มีพิธีแสดงความยินดีกับผู้รับทุนฟุลไบรท์ซึ่งเป็นการมอบประกาศนียบัตรและเหรียญที่ระลึกจากนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย