ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ไพฑูรย์ ทองดี เนื่องในโอกาส ที่ได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินรับเชิญเข้าร่วม workshop และนำเสนอผลงานวิชาการร่วมกับศิลปินนานาชาติ ณ Shillong- Meghalaya ประเทศอินเดีย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย