ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพยวรรณ ประสพรัตนโชค นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดวาดภาพ ”กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

 

2

 

3

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพยวรรณ ประสพรัตนโชค นักศึกษาชั้นปีที่ 2
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดวาดภาพ ”กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา” จัดโดย สมาคมขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย และสำนักงานบริหารงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย