ขอแสดงความยินดีกับ น้องเนม ธัญญาฎา กันภัยเพื่อน ศิษย์เก่า สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง รุ่น ศปส.59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในโอกาส ได้รับตำแหน่ง "Winner Miss Marchiena Queen Thailand 2022" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

_________________________________________

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
#ข้อมูลจาก Thanyada Kanpaipuen
#Missmarchienaqueenthailand
#Missmarchienaqueenthailand2022
#MissAngieBeautyQueenPage

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย