คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) คุณทองโบราณ โครงกระดูกสุนัขที่ถูกขุดพบบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

Mascot คณทองโบราณ 1

Mascot คณทองโบราณ 2

 

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย