ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์-เสงี่ยม-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม คว้ารางวัลรองชนะเลิศการออกแบบ (Mascot) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ขอบคุณรูปภาพจาก : NIDA Thailand
ชื่อผลงาน : คุณบัณฑิต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

ภาณุวัฒน์-เสงี่ยม-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภาณุวัฒน์-เสงี่ยม-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย