ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ งานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมคว้ารางวัล สัญลักษณ์ (Mascot) "งานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย"

วันที่ 16 มกราคม 2561 นางสาวปัญญดา ศรีจันทร์ และนางสาวกัญยานี สังสุข นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมพิธีรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากโครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สำหรับ "งานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย"

ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ งานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย นางสาวปัญญดา ศรีจันทร์

นางสาวปัญญดา ศรีจันทร์

-นางสาวปัญญดา ศรีจันทร์ รางวัลชนะเลิศ จากผลงานน้องห่วงใย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

นางสาวกัญยาณี สังข์สุข ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ งานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

นางสาวกัญยาณี สังข์สุข
-นางสาวกัญยาณี สังข์สุข รางวัลรองชนะเลิศ จาก ผลงาน Fairy & Lungs พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

ปัญญดา ศรีจันทร์ กัญยาณี สังข์สุข ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ งานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

 

HUSO PKRU Art mascot Nurse network on tobacco control of Thailand 7

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุปราณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ซอยรางน้ำ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและจดจำ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น และในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จำเป็นต้องใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยปัจจุบันสื่อสัญลักษณ์ที่เรียกว่า     มาสคอต (Mascot) กำลังเป็นที่นิยมเพราะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นเป็นอย่างดี

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

 

 

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย