คนเก่งและดีที่ คมส. ปี 2561 (ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม : พี่สุข น้องแสน)

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) มหาวิทยาลัยบูรพา “BUU Burapha University Mascot Contest” ชื่อผลงาน พี่สุข น้องแสน “Suk, Sand” จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ข้อมูล/ภาพ : ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม และเพจ มหาวิทยาลัยบูรพา https://goo.gl/zFJLEb

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

 

คนเก่งและดีที่ คมส. ปี 2561 (ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม : พี่สุข น้องแสน)

คนเก่งและดีที่ คมส. ปี 2561 (ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม : พี่สุข น้องแสน)

คนเก่งและดีที่ คมส. ปี 2561 (ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม : พี่สุข น้องแสน)

คนเก่งและดีที่ คมส. ปี 2561 (ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม : พี่สุข น้องแสน)

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย