คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอรวิภา อินนุรักษ์ (นักศึกษาภาคปกติเสาร์-อาทิตย์) ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟันดาบ ตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 - 23 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

m800x1200

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอรวิภา อินนุรักษ์ (นักศึกษาภาคปกติเสาร์-อาทิตย์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟันดาบ ตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 - 23 พฤษภาคม 2565
Cr. PRPKRU

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย