ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณวรรณ ปั้นทอง ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปกรรม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

302

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณวรรณ ปั้นทอง ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปกรรม

ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ กลุ่มวิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา ลำดับที่ 1

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย