ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวรรณ ชำนาญธุระกิจ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย (ทสส. 50) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3031307 2

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวรรณ ชำนาญธุระกิจ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย (ทสส. 50)

ในโอกาสี่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย