ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร เสาวคนธ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง รุ่น 56 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3031307 นศ 2

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร เสาวคนธ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง รุ่น 56 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เนื่องในโอกาสการได้รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลำดับที่ 3 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย