อ.วิกรม กรุงแก้ว นำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ฮั้วก๋วน : ดอกไม้ไหวแห่งชาติพันธุ์บาบ๋า ณ ม.วลัยลักษณ์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU ASEAN Art and Craft 31 Aug 2018 1

อาจารย์วิกรม กรุงแก้ว นำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ฮั้วก๋วน : ดอกไม้ไหวแห่งชาติพันธุ์บาบ๋า ณ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์วิกรม กรุงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ฮั้วก๋วน : ดอกไม้ไหวแห่งชาติพันธุ์บาบ๋า ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน" ครั้งที่ 3 “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft” สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน พัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่สาธารณะ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้คณะขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิกรม กรุงแก้ว ที่ได้รับได้รับรางวัลบทความและการนำเสนอบทความดีเด่น ดังกล่าวอีกด้วย

ภาพ/ข้อมูล : อาจารย์วิกรม กรุงแก้ว

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU ASEAN Art and Craft 31 Aug 2018 2

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย