นศ.สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารวมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 1

นศ.สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารวมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ภาษา สังคม และคนในยุคดิจิตอล (4.0)" ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข่าว/ภาพ : สาขาวิชาภาษาไทย

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 3

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 5

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 8

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 11

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 15

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 21

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 25

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 30

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 4

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 12

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 22

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย