นศ.สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารวมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 1

นศ.สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารวมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ภาษา สังคม และคนในยุคดิจิตอล (4.0)" ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข่าว/ภาพ : สาขาวิชาภาษาไทย

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 3

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 5

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 8

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 11

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 15

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 21

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 25

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 30

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 4

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 12

HUSO PKRU Thai Department 19 Apr 2019 22