นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ เล่มที่ 2 Exhibition Online #2 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Huso pkru ind2 12 08 2564 01

“Exhibition Online #2 “
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ (ออนไลน์) เล่มที่ 2 “Exhibition of Diversity in Design” (เสนอผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ) รับชมได้ที่ >> https://anyflip.com/fxcdp/axyg/

https://www.facebook.com/INDPHUKET/posts/4301564033244146

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย