ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคลิปวิดีโอโครงการเสริมสร้างหลักสูตรระยะสั้น การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำบทเรียนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logopkru


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคลิปวิดีโอโครงการเสริมสร้างหลักสูตรระยะสั้น การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำบทเรียนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสาร

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย