ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คและเครื่องถ่ายเอกสารสี คมส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logopkru


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คและเครื่องถ่ายเอกสารสี คมส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดประกาศ

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย