ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบฉลากและจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์ อาโป้งหลากสี (ถุงพลาสติกพิมพ์ลาย ขนาด ๗x๑๒ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logopkru


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบฉลากและจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์ อาโป้งหลากสี (ถุงพลาสติกพิมพ์ลาย ขนาด ๗x๑๒ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดประกาศ

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย