ประกาศประกวดราคาเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000BTU จำนวน 2 เครื่องและขนาด และ 25,000 BTU จำนวน 1 เครื่องพร้อมติดตั้ง คมส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศประกวดราคาเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000BTU จำนวน 2 เครื่องและขนาด และ 25,000 BTU จำนวน 1 เครื่องพร้อมติดตั้ง คมส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

 

เอกสารประกวดราคา