รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภท One Stop Service 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

StudentOSS

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

ประเภท ONE STOP SERVICE ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้เป็นต้นไป

__________________________________________________

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
 
 
444
 
 
     
 
111
 
 
 
 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย