ประกาศ ช่องทางการติดต่อ “นักศึกษาใหม่ รุ่น 65” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Ai11 999 01 888
 
 
 
 
 
 
ประกาศ ช่องทางการติดต่อ “นักศึกษาใหม่ รุ่น 65”  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
👉 กลุ่ม HUSO FRESHY 65 นักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์
http://line.me/ti/g/FwwrMsGDTK
👉 กลุ่ม HUSO FRESHY 65 นักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)
http://line.me/ti/g/wWqX6k88em

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย