กิจกรรม "ชุมชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างศิลป์" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

275456240 4977024542364755 6065581255147415286 n

 

 

 

เชิญร่วมกิจกรรมดีๆ จากทาง สาขาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม "ชุมชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างศิลป์"
ในวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 ให้บริการที่มหาลัยจ้า แล้วเจอกัน
สนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 09 4868 9889
#อยากเก่งออกแบบมาเรียนนวัตกรรมการออกแบบสิเออ

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย