คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ เพชร คมส. รางวัลและความดี สมศักดิ์ศรี นักกิจกรรมราชภัฏ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ เพชร คมส. รางวัลและความดี สมศักดิ์ศรี นักกิจกรรมราชภัฏ
ณ ศาลารัตนภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะฯ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ การยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในครั้งนี้
 
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/AGYOq
 
277557451 3245411245730150 5830671147473025154 n

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย