ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ "สุนทรียภาพ กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2" 2nd ART EXHIBITION ONLINE ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 28 เมษายน 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ "สุนทรียภาพ กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2" 2nd ART EXHIBITION ONLINE ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 28 เมษายน 2565 https://anyflip.com/uuyxl/rxrm
 โดยความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
Screenshot 2022 04 07 115132

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย