มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565

 

276326734 518823256472655 8355122663578371409 n

 

 

 

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ด้วยโปรแกรม English Discoveries ผ่านทาง ed.engdis.com/ru และสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าทดสอบได้ที่ shorturl.at/oxLZ5

ทั้งนี้บุตลการสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถเข้ารับชมวิดีโอการอบรมย้อนหลัง หลักสูตร พัฒนาภาษาอังกฤษ CEFR

สำหรับบุคลากร ได้ที่ https://bit.ly/3E1Zri1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายฐณัท ผลกอบกุล กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสี่อดิจิทัล โทร. 087-386-2519 อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย