ต้นกล้านักกิจกรรม คมส. ผู้นำรุ่นใหม่หัวใจ HU HISO (Coaching & Mentoring) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
จัดโครงการมนุษย์ฯ เตรียมความพร้อมและสัมมนาหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสโมสรนักศึกษาและแกนนำนักศึกษา "ต้นกล้านักกิจกรรม คมส. ผู้นำรุ่นใหม่หัวใจ HU HISO (Coaching & Mentoring)"
ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ และ ศาลารัตนภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
1.jpg
 
 
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการร่วมบันทึกข้อตกลง มาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับสาขาวิชา และนักศึกษา
จัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต https://shorturl.asia/nsFZg

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย