‘สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ PKRU‘ เพราะที่นี่คือชุมชนแห่งเทคโนโลยี รวบรวมนวัตกรรม แนวคิดและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่จะสร้างนักคิด นักวิจัย นักวิชาการ และอาชีพรับราชการมากมาย เพื่อต่อยอดและพัฒนาชุมชน สังคมและอนาคต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

311584816 5759244167467148 3109370165676889261 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"#Dek66 มีเฮ กับสาขาสุดปัง
‘สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ PKRU‘
เพราะที่นี่คือชุมชนแห่งเทคโนโลยี รวบรวมนวัตกรรม
แนวคิดและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่จะสร้างนักคิด นักวิจัย นักวิชาการ
และอาชีพรับราชการมากมาย เพื่อต่อยอดและพัฒนาชุมชน สังคมและอนาคต
 
สามารถติดตามข่าวสาร หรือรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่
 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย