รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท_Walk_in_สู่รั้วแคแสด รับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

BN Walkin66 web

 

 

 

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566  ประเภท_Walk_in_สู่รั้วแคแสด
รับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2565
.
#สมัครออนไลน์เท่านั้น
ประกาศรับสมัคร : https://bit.ly/walkin-66

Line Official : @153tlves
Line Openchat : @regtalk
FB & IG : regpkru
Tel. : 083-391-1166

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย